Nejsou vyplněny všechny povinné údaje "; else: $zobr= false; $fname="registr.txt"; if (FILE_EXISTS($fname)): $fp=FOPEN($fname,"a"); else: $fp=FOPEN($fname,"w"); endif; fwrite($fp,"$jmeno \n"); fwrite($fp,"$spolu \n"); fwrite($fp,"$nazev \n"); fwrite($fp,"$sekce \n"); fwrite($fp,"$fakulta \n"); fwrite($fp,"$rocnik \n"); fwrite($fp,"$vedouci \n"); fwrite($fp,"$email \n"); fwrite($fp,"$strava \n"); fwrite($fp,"\n"); FCLOSE($fp); echo "

Vaše registrace proběhla úspěšně pod jménem $jmeno

"; endif; else: echo "

Pro zaregistrovani vyplňte

"; endif; ?>
Příjmení a jméno autora:
Příjmení a jména spoluautorů:
Název práce:
Označení sekce:
Název fakulty a vysoké školy:
Ročník:
Vedoucí práce:
E-mail autora:
Vegetariánská strava: >Ano        >Ne